CEPA La Balanguera

Centre d'Educació de Persones Adultes

Reutilització de llibres

  

CAMPANYA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

 

Hem organitzat una campanya de reutilització dels llibres de text utilitzats al nostre centre educatiu per a la preparació de les proves de PPA i UIB, amb els següents objectius:

$1          ·         Aconseguir un màxim aprofitament dels recursos.

$1          ·         Disminuir la generació de residus.

$1          ·         Afavorir que l'alumnat amb menor capacitat econòmica pugui reduir la despesa dedicada a        

             l'adquisició de material didàctic.

$1          ·         Fomentar la capacitat de col·laboració entre l'alumnat del Centre.

 

E   El desenvolupament de la campanya serà el següent:

A.- Els alumnes interessats poden dur a vendre els llibres de les proves ja realitzades, sempre i quan es

trobin en bon estat. Els llibres es deixaran en dipòsit i s'emplenarà una butlleta amb les dades del

propietari i el preu de venda (50 % del preu original, com a màxim,  per un llibre en perfecte estat

i un 30%, com a màxim, per un llibre en bon estat). Els professorat responsable de la campanya

tindrà la llista dels preus originals dels llibres.

 

B.- Els alumnes poden recollir el doblers dels llibres venuts o recuperar els que no s'hagin

venut. L’alumnat que ja no assisteix al centre serà informat per telèfonquan els seus llibres s’hagin

venut.

 

El CEPA La Balanguera no obtindrà cap tipus de benefici econòmic amb aquesta campanya.

És evident que el que plantejam és una possibilitat, ja que l'alumnat que pensi fer un bon ús d'aquest material no

hauria de participar en aquesta campanya, que és totalment voluntària

 

CAMPANYA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

• Els alumnes interessats poden dur a vendre llibres de text dels cursos anteriors, sempre i quan es trobin en bon estat.

El preu de venda serà el 50% del preu original, com a màxim, per un llibre en bon estat.

• Els alumnes interessats en comprar alguns dels llibres del pròxim curs els poden adquirir a un preu molt més

econòmic.

• Al final de la campanya, els alumnes poden recollir els doblers dels llibres venuts o recuperar els no venuts. El CEPA

La Balanguera no obté cap benefici econòmic amb aquesta campanya. El professorat participant simplement fa

d'intermediari.

Estàs aquí:Home Alumnat Reutilització de llibres