PROCÉS DE MATRICULACIÓ DE FEBRER

Curs 2018/ 2019

SECUNDÀRIA

DIES DE MATRÍCULA: del dia 11 al 15 de febrer de 2019 (ambdós inclosos).

HORARI MATRÍCULA:

  • Dilluns i dimecres: de 18 a 21 hores.
  • Dimarts, dijous i divendres: de 10 a 13 hores.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRÍCULA:

  • Fotografia tipus carnet.
  • Fotocòpia DNI o equivalent.
  • Certificació completa de qualificacions d’ESO o altres estudis fets o Historial Acadèmic complet o Realització d’una VIA (Valoració Inicial de l’alumnat).
  • Certificació, si provenen d’altre centre d’adults.
  • Contracte de treball (si són menors de 18 anys).
  • 2€ d’assegurança escolar per a menors 29 anys.
  • Ingrés al banc de 30€ (Associació Alumnes).

Per considerar-se matriculat s’ha de passar finalment per Secretaria i lliurar còpia del rebut del Banc i pagar l’assegurança escolar si s’és menor de 29 anys (només a 3r i 4t d’ESPA) !!!

Ja han publicat la convocatòria per a l’any 2019.

Les dades més rellevants són:

Matrícula: del 22 de gener al 4 de febrer de 2019, per UIBdigital

Llista provisional d'admesos i exclosos: 19 de febrer de 2019

Període d'al·legacions: els dies 20 i 21 de febrer de 2019, presencialment o mitjançant el formulari "Suport" de la part inferior d'UIBdigital

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 4 de març de 2019

Cost: Fase general: 55,36 euros; Fase específica: 27,68 euros

Data i lloc de la prova:

Els dies 29 i 30 de març de 2019

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç: accés UIB majors 25 anys 2019